Skip to main content
Google

Certifikace Google Ads

Google Ads

Předveďte své znalosti programu Google Ads získáním certifikace na reklamy ve Vyhledávání a Obsahové síti, videoreklamy, reklamy v Nákupech a měření.

No results returned

Filter

Notice: Checking or unchecking a checkbox in this filter set will change the results list immediately.

Duration
Difficulty
Awards
Live Events