Skip to main content
Google

Certifikácie Google Ads

Google Ads

Preukážte dokonalé ovládanie služby Google Ads získaním certifikácií Reklama vo Vyhľadávaní, Reklama v Obsahovej sieti, Videoreklama, Reklama v Nákupoch a Meranie.

No results returned

Filter

Notice: Checking or unchecking a checkbox in this filter set will change the results list immediately.

Duration
Difficulty
Awards
Live Events