Skip to main content

Ochrana súkromia

Google Ads

Zistite, ako zmeny súvisiace s ochranou súkromia vplývajú na ekosystém digitálnej reklamy, čo robí Google v snahe poskytovať lepšiu podporu marketingovým špecialistom pri zaistení ochrany súkromia používateľov a akými opatreniami môžete svoju reklamnú stratégiu pripraviť na budúcnosť.

No results returned

Filter

Notice: Checking or unchecking a checkbox in this filter set will change the results list immediately.

Duration
Difficulty
Awards
Live Events