ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมทั้งหมด

ผลลัพธ์ 157 ถูกส่งกลับ

ตัวกรอง

ข้อสังเกต: การกาหรือยกเลิกกาเครื่องหมายลงในช่องทำเครื่องหมายในการตั้งค่าตัวกรองนี้จะเปลี่ยนเเปลงรายการผลลัพธ์โดยทันที

ระยะเวลา
ยาก
รางวัล
กิจกรรมสด
 • Get Started with Google AdMob

  Learn how to create, manage, and report on your inventory with Google AdMob.

  • เส้นทาง
  • ระยะเวลา 2.5ช.
  • การให้คะแนน 4.8
  • เริ่มต้น
  • รางวัล
 • Plan Your Video Campaigns

  Learn how to plan your first video campaign in Campaign Manager 360.

  • ระยะเวลา 7น.
  • การให้คะแนน 4.5
 • Get Started with Campaign Manager 360

  Master the fundamentals of Campaign Manager 360 to create, measure, and optimize campaigns that meet your digital marketing needs.

  • เส้นทาง
  • ระยะเวลา 2.1ช.
  • การให้คะแนน 4.3
  • เริ่มต้น
 • Serve Creative Ad Formats at Scale Using Google Marketing Platform

  Google Marketing Platform offers a versatile solution for serving creative ad formats at scale that can reach the right person at the right moment with the right message, while allowing you to effectively collaborate with others and manage your creatives.

  • เส้นทาง
  • ระยะเวลา 1.3ช.
  • การให้คะแนน 4.7
  • ปานกลาง
 • Execute Your Mobile Campaign

  Build your first mobile campaign in Campaign Manager 360.

  • ระยะเวลา 7น.
  • การให้คะแนน 4.5
 • Improve online sales with Google Ads

  Discover the tools and strategies to improve online sales by maximizing performance for your clients.

  • เส้นทาง
  • การให้คะแนน 4.8
  • เริ่มต้น
 • Measure Campaign Performance

  Explore Campaign Manager 360's metrics for measuring and reporting out on your campaigns.

  • ระยะเวลา 12น.
  • การให้คะแนน 4.5
 • Create and Implement Engaging, Interactive Creatives with Google Web Designer

  Google Web Designer gives you the power to design and implement engaging creative content. Use animation and interactive elements to bring your creative vision to life in a wide array of formats that seamlessly integrates with other Google products.

  • เส้นทาง
  • ระยะเวลา 1.4ช.
  • การให้คะแนน 4.9
  • ปานกลาง
 • Get to Know Campaign Manager 360

  Learn the role Campaign Manager 360 plays within the Google Marketing Platform suite of products. Understand how different types of organizations use Campaign Manager 360 to traffic and manage creatives and run ad campaigns.

  • ระยะเวลา 11น.
  • การให้คะแนน 4.7
 • สำรวจพลังของครีเอทีฟโฆษณาด้วย Google Marketing Platform

  เรียนรู้วิธีที่โซลูชันครีเอทีฟโฆษณาของ Google Marketing Platform ช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและเข้าใจว่าโซลูชันครีเอทีฟโฆษณาใดที่เหมาะกับเป้าหมายด้านการตลาดของคุณมากที่สุด

  • เส้นทาง
  • ระยะเวลา 38น.
  • เริ่มต้น
 • Measure and Report on Your Mobile Campaigns

  Use Campaign Manager 360's mobile-specific metrics to gain insights on your mobile campaign performance.

  • ระยะเวลา 11น.
  • การให้คะแนน 5.0
 • Plan Your Mobile Campaigns

  Learn how to plan your first mobile campaign in Campaign Manager 360.

  • ระยะเวลา 5น.
  • การให้คะแนน 4.0
 • Our Audience

  • ระยะเวลา 3น.
  • การให้คะแนน 4.3
 • Drive marketing results with Google Ads

  Learn how to translate your brand vision into a coherent marketing strategy by mastering key skills – from reaching the right audience to measuring valuable campaign insights.

  • เส้นทาง
  • การให้คะแนน 5.0
  • เริ่มต้น
 • Power Your Media Plan with Display & Video 360

  Learn how to plan, execute, and measure your first media plan in Display & Video 360.

  • เส้นทาง
  • ระยะเวลา 2.1ช.
  • การให้คะแนน 4.3
  • เริ่มต้น
 • Make Impactful Creatives with Google Web Designer

  Learn how Google Marketing Platforms creative solutions can help you achieve your marketing objectives and understand the right creative solutions for your marketing goals.

  • เส้นทาง
  • ระยะเวลา 38น.
  • การให้คะแนน 4.8
  • เริ่มต้น
 • Best Practices

  • ระยะเวลา 3น.
  • การให้คะแนน 4.5
 • Drive leads with Google Ads

  Drive quality leads and maximize performance for your clients.

  • เส้นทาง
  • การให้คะแนน 4.7
  • เริ่มต้น