Individuální kvalifikace Google Analytics pokrývá základní koncepty nástroje Google Analytics. Zahrnuje témata jako plánování a základní principy, implementace a shromažďování dat, konfigurace a správa, konverze a atribuce a přehledy, metriky a dimenze. Individuální kvalifikace Google Analytics má platnost 18 měsíců.