Test Google Analytics Individual Qualification je zameraný na základné a pokročilé koncepcie služby Google Analytics. Zahrnuté sú tieto témy: plánovanie a princípy, implementácia a zhromažďovanie údajov, konfigurácia a správa, konverzia a atribúcia, prehľady, metriky a dimenzie. Test Google Analytics Individual Qualification platí 18 mesiacov.