ขอต้อนรับสู่การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน การอ่าน รับชมวิดีโอ และทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีนำ Google ไปใช้ในชั้นเรียน เมื่อจบหลักสูตรแล้ว คุณก็จะพร้อมสำหรับการทำข้อสอบเพื่อเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 ต่อไป