Velkommen til den grunnleggende opplæringen. Her kommer du til å lese informasjon, se på videoer og gjøre ulike aktiviteter for å lære mer om hvordan du bruker Google i undervisningen. På slutten av dette kurset er du klar til å ta eksamenen for å bli Google-sertifisert underviser på nivå 1.