พันธกิจของ Google คือการจัดระเบียบข้อมูลในโลกนี้ ตลอดจนทำให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงได้และเป็นประโยชน์กับทุกคน เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวกขึ้น รวมถึงนักเรียนที่มีความพิการหรือมีอุปสรรคในการเรียนรู้ และเนื่องจากเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในห้องเรียน คุณจึงควรลองคิดหาวิธีใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่พิการหรือมีความต้องการพิเศษ และคนอื่นที่อาจได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อพูดถึงการเรียนรู้แล้ว แน่นอนว่าไม่มีโซลูชันครอบจักรวาลที่ใช้แก้ปัญหาของนักเรียนทุกคนได้ คุณจึงควรพิจารณาฟีเจอร์ต่างๆ ที่จะช่วยรองรับความต้องการเฉพาะของนักเรียน