Formålet med dette kurset er å lære deg og elevene dine hvordan dere kan bidra til å gjøre bruken av internett til en trygg og positiv opplevelse. Gjennom artikler, videoer og aktiviteter får du vite hvordan du kan integrere aktiviteter for e-borgerskap og sikkerhet på nettet, i undervisningen.