ขอต้อนรับสู่การฝึกอบรมขั้นสูง การอ่าน รับชมวิดีโอ และทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้กลยุทธ์อันทันสมัยเพื่อนำ Google ไปใช้ในห้องเรียน คุณจะเริ่มและหยุดบทเรียนได้ทุกเมื่อ โดยเราจะติดตามความคืบหน้าของคุณตลอดหลักสูตร เมื่อจบหลักสูตรแล้ว คุณก็จะพร้อมสำหรับการทำข้อสอบเพื่อเป็นนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 ต่อไป