Velkommen til den videregående opplæringen. Her kommer du til å lese informasjon, se på videoer og gjøre ulike aktiviteter for å lære avanserte strategier for hvordan du kan bruke Google i undervisningen. Du kan starte og stoppe leksjoner når som helst. Vi sporer fremdriften din gjennom kurset. På slutten av dette kurset er du klar til å ta eksamenen for å bli Google-sertifisert underviser på nivå 2.