ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนที่ทุกคนไว้ใจ ครูที่มีผลงานโดดเด่น หรือที่ปรึกษาขององค์กร ผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองต่างก็มุ่งมั่นที่จะช่วยนักการศึกษาพลิกโฉมห้องเรียนด้วยเทคโนโลยี คุณจะต้องเข้าร่วมหลักสูตรผู้ฝึกอบรมด้านล่างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน เราหวังว่าคุณจะได้เพิ่มพูนความรู้ในฐานะผู้ฝึกอบรมโดยการเรียนรู้และเสริมความสามารถในการสร้างและนำเสนอแผนการฝึกอบรม เราอยากให้นักการศึกษาทุกคนได้สัมผัสวิธีที่เครื่องมือของ Google สามารถเปลี่ยนรูปแบบการสอนได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่หลักสูตรผู้ฝึกอบรมนี้ครอบคลุมข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับ Google for Education ซึ่งรวมถึงหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับนักการศึกษา