หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีในการมีส่วนร่วมสร้างสังคมออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและน่าใช้งาน โดยจะมีทั้งการอ่านเนื้อหา ดูวิดีโอ และทำกิจกรรม และคุณจะได้เรียนรู้วิธีการนำเอากิจกรรมด้านพลเมืองยุคดิจิทัลและความปลอดภัยไปใช้ในหลักสูตรของชั้นเรียนด้วย