ทำความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการใช้เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google เพื่อแสดงโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญที่สร้างการรับรู้ ส่งผลต่อการพิจารณา หรือกระตุ้นการดำเนินการ และวิธีแสดงโฆษณาแก่กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการเข้าถึงมากที่สุด

หลังจากที่เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google Ads จนจบ คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เปลี่ยนวิสัยทัศน์สำหรับการตลาดออนไลน์ให้เป็นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่สอดคล้องกัน
  • พัฒนากลยุทธ์ในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google ด้วยแผนการตลาดสำหรับบริษัทที่กว้างขึ้น
  • วางแผนเพิ่มการรับรู้ การพิจารณา การกระทำ และการรักษาลูกค้าโดยใช้เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google
  • วางแผนเข้าถึงลูกค้าที่มีอยู่และลูกค้าใหม่ด้วย Google Display Audiences
  • ตรวจสอบว่าแผนการตลาดบนเครือข่ายดิสเพลย์สอดคล้องกับงบประมาณการตลาดดิจิทัล

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น เครื่องมือวางแผนประสิทธิภาพจะเปิดตัวใน Apps, Shopping และเครือข่ายดิสเพลย์เร็วๆ นี้