Zvládnite základy vytvárania a prispôsobovania kampaní vo Vyhľadávaní Google , ktoré zobrazia reklamy väčšiemu počtu zákazníkov hľadajúcich to, čo ponúkate. Osvojte si osvedčené postupy týkajúce sa stratégií kľúčových slov a ponúk, vytvorte pôsobivejšie textové reklamy a zvýšte výkonnosť kampaní, čím dosiahnete svoje marketingové ciele. 

V rámci tejto základnej série kurzov Google Ads pre Vyhľadávaciu sieť sa naučíte:

  • uplatniť svoju predstavu online marketingu v rámci koherentnej stratégie digitálneho marketingu; 
  • vytvoriť stratégiu vo Vyhľadávaní Google so širšími marketingovými plánmi firmy;
  • vytvoriť plán na zvýšenie počtu potenciálnych zákazníkov, predaja alebo návštevnosti webu pomocou Vyhľadávania Google;
  • vypracovať plán na oslovenie nových aj existujúcich zákazníkov pomocou publík Vyhľadávania Google; 
  • zosúladiť marketingový plán vo Vyhľadávaní s rozpočtom pre digitálny marketing.

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk.