Nắm vững các kiến thức cơ bản về cách tạo và tùy chỉnh các chiến dịch quảng cáo tìm kiếm của Google giúp hiển thị quảng cáo của bạn đến các khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm bạn cung cấp. Tìm hiểu những phương pháp hay nhất liên quan đến từ khóa và chiến lược đặt giá thầu, tạo quảng cáo hiệu quả và nâng cao hiệu suất của chiến dịch để đạt được các mục tiêu tiếp thị. Sau khi hoàn tất học phần về Quảng cáo tìm kiếm Google này, bạn sẽ có thể:

  • Biến tầm nhìn tiếp thị trực tuyến thành chiến lược tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả
  • Phát triển chiến lược quảng cáo tìm kiếm Google kết hợp với các kế hoạch tiếp thị bao quát của công ty
  • Lập kế hoạch nâng cao số lượng khách hàng tiềm năng, doanh số hoặc lượng truy cập website bằng quảng cáo tìm kiếm Google
  • Định hướng tiếp cận cả khách hàng cũ và mới bằng cách chọn đối tượng cho quảng cáo tìm kiếm Google
  • Đảm bảo rằng kế hoạch tiếp thị qua Tìm kiếm của bạn phù hợp với ngân sách bạn đang có.

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường dẫn liên kết đến các nội dung không được hỗ trợ tiếng Việt, hoặc bạn sẽ được yêu cầu lựa chọn ngôn ngữ.