Spojte sa s publikom a dosiahnite svoje marketingové ciele pomocou reklamných riešení služieb YouTube a Google Video. Objavte formáty reklamy určené na upútanie pozornosti súčasného zákazníka a ich spárovaním s riešeniami publík na YouTube zobrazujte relevantné reklamy na rôznych úrovniach. Zvýšte výkonnosť svojich kampaní kreatívnymi stratégiami rozpovedania pôsobivých príbehov značky na YouTube. 

V rámci tejto základnej série kurzov Google Ads Video sa naučíte:

  • ako môže hodnota služby YouTube pre autorov, používateľov aj inzerentov zvýšiť výkonnosť značky;
  • ako pomocou publík na YouTube zobrazovať spotrebiteľom relevantnejšie reklamy v každej fáze ich cesty;
  • vytvoriť stratégiu, ktorá účinne zvyšuje povedomie, podporuje kúpnu úvahu a podnecuje k akciám pomocou formátov videa na YouTube;
  • uplatnením kreatívnych stratégií rozpovedať pôsobivé príbehy značky na YouTube a upútať pozornosť publika;
  • zvyšovať priamu odozvu pomocou služby YouTube. 

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk.