Kết nối với đối tượng và đạt được các mục tiêu tiếp thị thông qua YouTube và các giải pháp quảng cáo video của Google. Khám phá những định dạng quảng cáo được thiết kế để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng ngày nay và kết hợp các định dạng này với các giải pháp đối tượng của YouTube nhằm phân phát các quảng cáo phù hợp hơn trên quy mô lớn. Nâng cao hiệu suất của chiến dịch bằng các chiến lược sáng tạo để kể những câu chuyện về thương hiệu một cách hiệu quả trên YouTube. 

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản về Quảng cáo video Google Ads này, bạn sẽ có thể:

  • Thấu hiểu giá trị của YouTube đối với người sáng tạo, người dùng và nhà quảng cáo trong việc gia tăng hiệu quả hoạt động của thương hiệu
  • Biết cách tận dụng các nhóm đối tượng khác nhau trên YouTube để phân phát các quảng cáo phù hợp hơn cho người tiêu dùng ở từng giai đoạn trong hành trình
  • Phát triển chiến lược sử dụng hiệu quả các định dạng video trên YouTube để tăng mức độ nhận biết, tác động để khách hàng cân nhắc nhiều hơn và thúc đẩy khách hàng hành động
  • Kết hợp các chiến lược sáng tạo để kể những câu chuyện về thương hiệu một cách hiệu quả trên YouTube nhằm thu hút sự chú ý của khán giả
  • Dùng YouTube để thúc đẩy phản hồi trực tiếp từ khách hàng 

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường dẫn liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.