เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดด้วยโซลูชันโฆษณาวิดีโอของ YouTube และ Google สำรวจรูปแบบโฆษณาที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าในปัจจุบัน และจับคู่ลูกค้าเหล่านั้นกับโซลูชันกลุ่มเป้าหมายของ YouTube เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นในวงกว้าง เพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยกลยุทธ์ครีเอทีฟโฆษณาสำหรับการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพบน YouTube 

หลังจากที่เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโฆษณาวิดีโอของ Google Ads จนจบ คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เข้าใจว่าคุณค่าที่ YouTube ให้กับครีเอเตอร์ ผู้ใช้ และผู้ลงโฆษณาจะเพิ่มประสิทธิภาพของแบรนด์ได้อย่างไร
  • เข้าใจวิธีใช้ประโยชน์จากผู้ชมของ YouTube เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนของเส้นทาง
  • พัฒนากลยุทธ์ที่ใช้รูปแบบวิดีโอของ YouTube ในการเพิ่มการรับรู้ เพิ่มการพิจารณา และกระตุ้นให้เกิดการกระทำอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้กลยุทธ์ครีเอทีฟโฆษณาสำหรับการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพบน YouTube เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
  • ใช้ YouTube เพื่อกระตุ้นการตอบสนองโดยตรง 

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น