Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng Quảng cáo mua sắm. Các quảng cáo này giới thiệu sản phẩm của bạn cho hàng triệu người mua sắm trực tuyến đang tìm những loại mặt hàng bạn cung cấp. Tìm hiểu các phương pháp hay nhất dành cho các chiến dịch quảng bá kho hàng tại địa phương và kho hàng trực tuyến để giúp nâng cao lưu lượng truy cập vào trang web hoặc lượng người ghé thăm cửa hàng tại địa phương của bạn. Đồng thời, bạn có thể khám phá cách chiến dịch Mua sắm thông minh hỗ trợ bạn tối đa hóa lượt chuyển đổi và mở rộng phạm vi tiếp cận. 

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản này về Quảng cáo mua sắm, bạn sẽ có thể:

  • Hiểu cách các Chiến dịch mua sắm có thể quảng bá kho hàng tại địa phương và kho hàng trực tuyến, cùng với cách chiến dịch Mua sắm thông minh có thể hỗ trợ bạn đạt được các mục tiêu tiếp thị
  • Dùng kho hàng tại địa phương và Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương để gia tăng lưu lượng truy cập trực tuyến và lượng người ghé thăm cửa hàng
  • Tìm hiểu cách các giải pháp của Google hỗ trợ kết nối các nhà bán lẻ với người mua sắm, từ đó giúp phát triển doanh nghiệp
  • Khám phá cách Quảng cáo trưng bày mặt hàng tác động đến người tiêu dùng ở giai đoạn đầu trong hành trình mua sắm

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ. Công cụ lập kế hoạch hiệu suất sắp bắt đầu áp dụng trên các chiến dịch Ứng dụng, Mua sắm và Hiển thị.