ตัดสินใจเกี่ยวกับการโฆษณาได้ดียิ่งขึ้นและปรับปรุงการทำการตลาดโดยการทำความเข้าใจวิธีวัดประสิทธิภาพโฆษณาดิจิทัล เรียนรู้วิธีตั้งค่าโซลูชันการวัดผลของ Google Ads และ Google Analytics อย่างถูกต้องและใช้ข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณใน Google Ads 

หลังจากที่เรียนตามเส้นทางการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดผลของ Google Ads นี้จนจบ คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

  • เปลี่ยนวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้เป็นการดำเนินการที่วัดผลได้ 
  • ตั้งค่าการติดตามเพื่อวัดยอดขาย การติดตั้ง/การดาวน์โหลดแอป และ/หรือโอกาสในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • เข้าใจวิธีวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของเครื่องมือวัด Conversion 
  • เลือกรูปแบบการระบุแหล่งที่มาที่เหมาะกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น