Hiểu cách đo lường hiệu suất của quảng cáo kỹ thuật số để đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong hoạt động quảng cáo và nâng cao hiệu quả của hoạt động tiếp thị. Tìm hiểu cách thiết lập hiệu quả các giải pháp đo lường của Google Ads và Google Analytics, đồng thời biến thông tin chi tiết thành hành động để nâng cao hiệu quả khi sử dụng Google Ads. 

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản về đo lường trong Google Ads này, bạn sẽ có thể:

  • Chuyển các mục tiêu tiếp thị thành hành động có thể đo lường 
  • Thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi để đo lường doanh số, số lượt tải về hoặc số lượt cài đặt ứng dụng và/hoặc số lượng khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả 
  • Hiểu cách phân tích và hành động dựa trên thông tin chi tiết từ dữ liệu theo dõi chuyển đổi 
  • Chọn mô hình phân bổ thích hợp cho các mục tiêu kinh doanh

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường dẫn liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.