Giấy chứng nhận này xác nhận bạn có khả năng sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google và tận dụng tối đa khoản tiền đầu tư vào hoạt động quảng cáo hiển thị hình ảnh để mang lại thành quả. Người dùng được chứng nhận sẽ thể hiện khả năng phát triển các chiến lược và chiến dịch hiển thị hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu tiếp thị cụ thể. 

Khi bạn đạt được Giấy chứng nhận Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google Ads, Google công nhận bạn có những khả năng sau đây:

  • Biến tầm nhìn tiếp thị trực tuyến thành chiến lược tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả
  • Phát triển chiến lược cho chiến dịch Hiển thị của Google kết hợp cùng các kế hoạch tiếp thị bao quát của công ty
  • Lập kế hoạch nhằm gia tăng mức độ nhận biết, sự cân nhắc, hành động và tỷ lệ giữ chân khách hàng bằng chiến dịch Hiển thị của Google
  • Phát triển kế hoạch để tiếp cận cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại bằng các giải pháp đối tượng do Google cung cấp dành cho chiến dịch Hiển thị
  • Đảm bảo rằng kế hoạch tiếp thị qua chiến dịch Hiển thị phù hợp với ngân sách tiếp thị kỹ thuật số

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ. Công cụ lập kế hoạch hiệu suất sắp bắt đầu áp dụng trên các chiến dịch Ứng dụng, Mua sắm và Hiển thị.