พิสูจน์ความเชี่ยวชาญของคุณ ในการใช้เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google สร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุนในโฆษณาแบบดิสเพลย์มากที่สุด ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์และแคมเปญโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่เจาะจง 

การได้รับการรับรองด้านเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google Ads หมายความว่า Google เล็งเห็นความสามารถของคุณในการทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนวิสัยทัศน์สำหรับการตลาดออนไลน์ให้เป็นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่สอดคล้องกัน
  • พัฒนากลยุทธ์ในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google ด้วยแผนการตลาดสำหรับบริษัทที่กว้างขึ้น
  • วางแผนเพิ่มการรับรู้ การพิจารณา การกระทำ และการรักษาลูกค้าโดยใช้เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google
  • วางแผนเข้าถึงลูกค้าที่มีอยู่และลูกค้าใหม่ด้วย Google Display Audiences
  • ตรวจสอบว่าแผนการตลาดบนเครือข่ายดิสเพลย์สอดคล้องกับงบประมาณการตลาดดิจิทัล

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น เครื่องมือวางแผนประสิทธิภาพจะเปิดตัวใน Apps, Shopping และเครือข่ายดิสเพลย์เร็วๆ นี้