Giấy chứng nhận này thể hiện rằng bạn nắm bắt được cách xây dựng và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google. Người dùng được chứng nhận sẽ cho thấy khả năng tận dụng các giải pháp tự động hóa như Đặt giá thầu thông minh và các Giải pháp đối tượng để nâng cao hiệu suất của chiến dịch nhằm đạt được các mục tiêu tiếp thị cụ thể. 

Khi bạn đạt được Giấy chứng nhận Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm Google Ads, Google công nhận bạn có những khả năng sau đây:

  • Biến tầm nhìn phát triển hệ thống tiếp thị trực tuyến thành chiến lược tiếp thị kỹ thuật số chặt chẽ 
  • Phát triển chiến lược cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google kết hợp cùng các kế hoạch tiếp thị bao quát của công ty
  • Lập kế hoạch nhằm gia tăng số lượng khách hàng tiềm năng, doanh số hoặc lưu lượng truy cập vào trang web bằng quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google
  • Phát triển kế hoạch để tiếp cận cả khách hàng cũ và khách hàng mới bằng các tùy chọn đối tượng dùng trong quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google 
  • Đảm bảo rằng kế hoạch tiếp thị qua Tìm kiếm của bạn phù hợp với ngân sách tiếp thị kỹ thuật số

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường dẫn liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.