แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาของ Google ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากโซลูชันอัตโนมัติ เช่น Smart Bidding และโซลูชันกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เจาะจง 

การได้รับการรับรองด้านเครือข่ายการค้นหาของ Google Ads หมายความว่า Google ยกย่องความสามารถต่อไปนี้ของคุณ

  • เปลี่ยนวิสัยทัศน์สำหรับการตลาดออนไลน์ให้เป็นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่สอดคล้องกัน 
  • พัฒนากลยุทธ์ในเครือข่ายการค้นหาของ Google ด้วยแผนการตลาดสำหรับบริษัทที่กว้างขึ้น
  • วางแผนเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ยอดขาย หรือการเข้าชมเว็บไซต์โดยใช้เครือข่ายการค้นหา Google
  • พัฒนาแผนในการเข้าถึงลูกค้าที่มีอยู่และลูกค้าหน้าใหม่ด้วยกลุ่มเป้าหมายในเครือข่ายการค้นหาของ Google 
  • ตรวจสอบว่าแผนการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาสอดคล้องกับงบประมาณด้านการตลาดดิจิทัลของคุณ

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น