Preukážte, že dokonale ovládate vytváranie a optimalizáciu kampaní vo Vyhľadávaní Google. Certifikovaní používatelia preukážu schopnosť zvýšiť automatickými riešeniami (ako sú inteligentné ponuky a riešenia publík) výkonnosť kampaní a dosiahnuť tak konkrétne marketingové ciele. 

Google udelením certifikácie Google Ads pre Vyhľadávaciu sieť potvrdzuje, že viete:

  • uplatniť svoju predstavu online marketingu v rámci koherentnej stratégie digitálneho marketingu; 
  • vytvoriť stratégiu vo Vyhľadávaní Google so širšími marketingovými plánmi firmy;
  • vytvoriť plán na zvýšenie počtu potenciálnych zákazníkov, predaja alebo návštevnosti webu pomocou Vyhľadávania Google;
  • vypracovať plán na oslovenie nových aj existujúcich zákazníkov pomocou publík Vyhľadávania Google; 
  • zosúladiť marketingový plán vo Vyhľadávaní s ­­rozpočtom pre digitálny marketing.

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk.