แสดงความสามารถในการใช้โซลูชันการโฆษณาวิดีโอของ Google และ YouTube ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองจะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจถึงวิธีบอกเล่าเรื่องราวที่มีประสิทธิภาพบน YouTube เพื่อเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในวงกว้างตลอดทั้งเส้นทางการซื้อ 

การได้รับการรับรองด้านโฆษณาวิดีโอของ Google Ads หมายความว่า Google ยกย่องความสามารถต่อไปนี้ของคุณ

  • เข้าใจว่าคุณค่าที่ YouTube ให้กับครีเอเตอร์ ผู้ใช้ และผู้ลงโฆษณาจะเพิ่มประสิทธิภาพของแบรนด์ได้อย่างไร
  • เข้าใจวิธีใช้ประโยชน์จากผู้ชมของ YouTube เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนของเส้นทาง
  • พัฒนากลยุทธ์ที่ใช้รูปแบบวิดีโอของ YouTube ในการเพิ่มการรับรู้ เพิ่มการพิจารณา และกระตุ้นให้เกิดการกระทำอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้กลยุทธ์ครีเอทีฟโฆษณาสำหรับการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพบน YouTube เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
  • ใช้ YouTube เพื่อกระตุ้นการตอบสนองโดยตรง 

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น