Giấy chứng nhận này xác nhận khả năng sử dụng và tối ưu hóa Quảng cáo mua sắm của bạn. Người dùng được chứng nhận sẽ thể hiện kiến thức về cách tạo và tối ưu hóa Chiến dịch mua sắm để tối đa hóa phạm vi tiếp cận và số lượt chuyển đổi. 

Khi bạn đạt được Giấy chứng nhận Quảng cáo mua sắm, Google công nhận bạn có những khả năng sau đây:

  • Hiểu cách các Chiến dịch mua sắm có thể quảng bá kho hàng tại địa phương và kho hàng trực tuyến, cùng với cách chiến dịch Mua sắm thông minh có thể hỗ trợ bạn đạt được các mục tiêu tiếp thị
  • Dùng kho hàng tại địa phương và quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương để gia tăng lưu lượng truy cập trực tuyến và lượng người ghé thăm cửa hàng
  • Tìm hiểu cách các giải pháp của Google hỗ trợ kết nối các nhà bán lẻ với người mua sắm, từ đó giúp phát triển doanh nghiệp
  • Khám phá cách Quảng cáo trưng bày mặt hàng tác động đến người tiêu dùng ở giai đoạn đầu trong hành trình mua sắm

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ. Công cụ lập kế hoạch hiệu suất sắp bắt đầu áp dụng trên các chiến dịch Ứng dụng, Mua sắm và Hiển thị.