Toon aan dat u in staat bent de prestaties van digitale advertenties te meten en te optimaliseren met de meetoplossingen van Google. Gecertificeerde gebruikers hebben aantoonbare kennis van de statistieken die ertoe doen en kunnen belangrijke insights omzetten in acties om de Google Ads-prestaties te verbeteren en hun bedrijf te laten groeien. 

Wanneer u de Google Ads Measurement-certificering behaalt, erkent Google dat u over de volgende vaardigheden beschikt:

  • U kunt uw marketingdoelen vertalen naar meetbare acties 
  • U kunt tracking instellen om verkopen, app-downloads en -installaties en/of leads effectief te meten 
  • U weet hoe u insights uit het bijhouden van conversies analyseert en hoe u deze omzet naar acties 
  • U kunt het juiste attributiemodel voor uw zakelijke doelen kiezen

Opmerking: Sommige cursussen bevatten links naar sites die mogelijk niet beschikbaar zijn in uw voorkeurstaal of waarvoor u een taal moet selecteren.