Giấy chứng nhận này thể hiện rằng bạn có khả năng đo lường và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo kỹ thuật số bằng các giải pháp đo lường của Google. Người dùng được chứng nhận sẽ cho thấy khả năng hiểu rõ các chỉ số cốt yếu và biến các thông tin chi tiết quan trọng thành hành động để nâng cao hiệu suất của chiến dịch trên Google Ads và tạo ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình. 

Khi bạn đạt được Giấy chứng nhận Đo lường Google Ads, Google công nhận bạn có những khả năng sau đây:

  • Chuyển các mục tiêu tiếp thị thành hành động có thể đo lường 
  • Thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi để đo lường doanh số, số lượt tải về hoặc số lượt cài đặt ứng dụng và/hoặc số lượng khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả 
  • Hiểu cách phân tích và hành động dựa trên thông tin chi tiết từ dữ liệu theo dõi chuyển đổi 
  • Chọn mô hình phân bổ thích hợp cho các mục tiêu kinh doanh

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường dẫn liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.