แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวัดผลและการเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาดิจิทัลโดยใช้โซลูชันการวัดผลของ Google ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองจะแสดงให้เห็นว่าเข้าใจในเมตริกที่มีความสำคัญและสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญนั้นเป็นแนวปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Google Ads และสร้างผลลัพธ์ให้ธุรกิจได้ 

การได้รับการรับรองด้านการวัดผลของ Google Ads หมายความว่า Google เล็งเห็นความสามารถของคุณในการทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้เป็นการดำเนินการที่วัดผลได้ 
  • ตั้งค่าการติดตามเพื่อวัดยอดขาย การติดตั้ง/การดาวน์โหลดแอป และ/หรือโอกาสในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • เข้าใจวิธีวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของเครื่องมือวัด Conversion 
  • เลือกรูปแบบการระบุแหล่งที่มาที่เหมาะกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น