พัฒนาธุรกิจด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้หลังจากแตะลิงก์บนเว็บไซต์และแอปในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูวิธีสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นหลักและแนวทางปฏิบัติแนะนำในการสร้างการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รวดเร็ว ราบรื่น และเหมาะสมกับผู้ใช้

หลังจากจบเส้นทางการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เข้าใจว่าประสบการณ์ของผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่งผลอย่างไรต่อแคมเปญการตลาดและผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  • อธิบายว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างไรโดยมุ่งเน้นการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นหลักและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอัตรา Conversion
  • นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไปใช้เพื่อให้เว็บไซต์และแอปในอุปกรณ์เคลื่อนที่รวดเร็ว ราบรื่น และเหมาะสมกับผู้ใช้