Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách tối ưu hóa trải nghiệm người dùng sau khi họ nhấp vào trang web dành cho thiết bị di động và ứng dụng. Tìm hiểu cách để thành lập một tổ chức chú trọng vào người dùng và các phương pháp hay nhất để tạo một trải nghiệm nhanh chóng, mượt mà và được cá nhân hóa trên thiết bị di động.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản này về thiết bị di động, bạn sẽ có thể:

  • Hiểu cách mà trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động tác động đến kết quả của các chiến dịch tiếp thị và kết quả kinh doanh.
  • Giải thích vì sao một tổ chức lại thành công trên thiết bị di động khi họ tập trung vào các thiết kế chú trọng vào người dùng và việc tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi.
  • Áp dụng các phương pháp hay nhất để tạo trang web dành cho thiết bị di động và ứng dụng có thể hoạt động nhanh, mượt mà và được cá nhân hóa.