Xác định các phương pháp hay nhất để tối ưu hóa Chiến dịch tìm kiếm, sau đó áp dụng các phương pháp này vào chiến dịch của bạn. Đánh giá kết quả của chiến dịch và nâng cao hiệu suất cho doanh nghiệp của bạn Sau khi hoàn thành lộ trình học tập trung cấp về chiến dịch quảng cáo trong Mạng Tìm kiếm của Google, bạn sẽ biết cách:

  • Xác định các chỉ số tiếp thị trong Quảng cáo tìm kiếm của Google phù hợp với mục tiêu tiếp thị của bạn
  • Mô tả các chiến lược tối ưu hóa Chiến dịch tìm kiếm của Google
  • Xác định các phương pháp hay nhất để tối ưu hóa chiến lược đối tượng
  • Tùy chỉnh tệp sáng tạo trong Chiến dịch tìm kiếm của Google
  • Giải thích cách dùng các báo cáo và trình mô phỏng Đặt giá thầu thông minh để tối ưu hóa hiệu suất
  • Dùng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất để tạo dự báo cho chiến dịch

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.