Việc cải thiện chiến dịch đem đến lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp? Khai thác các phương pháp hay nhất để tối ưu hoá Chiến dịch tìm kiếm nhằm khai phá tiềm năng mới. Sau khi hoàn tất lộ trình học tập trung cấp này về chiến dịch quảng cáo trong Mạng Tìm kiếm của Google, bạn sẽ có thể:

  • Xác định các chỉ số tiếp thị của Google Ads phù hợp với mục tiêu tiếp thị của bạn

  • Mô tả các chiến lược để tối ưu hoá các chiến dịch trên Google Ads

    Lưu ý: Một số khóa học có thể chứa các đường liên kết đến các trang web không hỗ trợ tiếng Việt hoặc trang web yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.