สำรวจหัวข้อเกี่ยวกับโฆษณาวิดีโอขั้นสูงเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และโซลูชัน Google Ads ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Reach Planner สำหรับแคมเปญทางทีวีและวิดีโอ รวมถึงวิธีดำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบของ YouTube และแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับแคมเปญการกระทำกับวิดีโอ

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น