Khám phá các công cụ tiếp thị và đo lường của Google, trong đó có Google Doanh nghiệp của tôi và Google Marketing Platform. Biến các mục tiêu kinh doanh thành chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số mà bạn có thể dễ dàng đo lường và cải thiện hiệu suất. Hãy làm bài đánh giá về các giải pháp Đo lường trên Google Ads để được cấp giấy chứng nhận nhằm thể hiện kiến thức của bạn. Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.