สำรวจเครื่องมือการตลาดและเครื่องมือวัดของ Google ซึ่งรวมถึง Google My Business และ Google Marketing Platform เปลี่ยนเป้าหมายของธุรกิจเป็นการตลาดดิจิทัลที่คุณวัดผลและปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย ประเมินความรู้ด้านการวัดผลของ Google Ads และรับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น