มาเป็นนักวิเคราะห์และดูข้อมูลที่สำคัญ รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและนำไปเปลี่ยนเป็นการกระทำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ Google Ads