Kwalifikacja indywidualna Google Analytics obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia związane z Google Analytics, takie jak planowanie i zasady, implementacja i zbieranie danych, konfiguracja i administracja, konwersja i atrybucja, a także raporty, dane i wymiary.