Poznaj najważniejsze branżowe trendy związane z zachowaniami użytkowników aplikacji oraz z tym, jak z niej korzystają. Dowiedz się, jak reklama aplikacji pomaga użytkownikom w odkrywaniu aplikacji i angażowaniu się w nią.