Rozpocznij tworzenie kampanii od zdefiniowania jej celu oraz określenia tego, na czym chcesz się w niej skupić.