Preukážte, že dokonale ovládate vytváranie kampaní na aplikáciu od Googlu s cieľom dosiahnuť vplyv na podnikanie. Certifikovaní používatelia ukážu, že rozumejú základom tvorby kampaní a pokročilým stratégiám optimalizácie.

Google udelením certifikácie Google Ads – Aplikácie potvrdzuje, že viete:

  • vysvetliť, ako kampane na aplikácie podporujú marketingový úspech tým, že zlepšujú objaviteľnosť aplikácií používateľmi a zvyšujú počet interakcií s nimi;
  • vytvoriť kampaň na aplikáciu, pomocou ktorej splníte konkrétny marketingový cieľ;
  • zvýšiť výkonnosť kampane na aplikáciu pomocou pokročilých stratégií, vďaka ktorým dosiahnete dokonalé kampane, kreatívy a merania;
  • zlepšiť kvalitu a objaviteľnosť aplikácie.

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk.