Giấy chứng nhận này thể hiện sự thành thạo của bạn trong việc tạo Chiến dịch ứng dụng của Google để đem lại tác động cho hoạt động kinh doanh. Người dùng được cấp giấy chứng nhận sẽ hiểu rõ các kiến thức cơ bản của việc tạo chiến dịch và các chiến lược tối ưu hóa nâng cao.

Khi bạn đạt được Giấy chứng nhận Quảng cáo ứng dụng Google Ads, Google công nhận bạn có những khả năng sau đây:

  • Hiểu rõ cách Chiến dịch ứng dụng làm gia tăng mức độ thành công của hoạt động tiếp thị bằng cách thúc đẩy người dùng khám phá và tương tác với ứng dụng
  • Tạo một Chiến dịch ứng dụng để đạt được mục tiêu tiếp thị cụ thể
  • Nâng cao hiệu suất của Chiến dịch ứng dụng bằng các chiến lược nâng cao để có được những giải pháp xuất sắc cho việc đo lường, chiến dịch và tệp quảng cáo.
  • Nâng cao chất lượng của ứng dụng và khả năng mọi người tìm thấy ứng dụng.

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc cần lựa chọn ngôn ngữ.