ทำความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการใช้ App Campaign ของ Google เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและช่วยพัฒนาธุรกิจด้วยพลังของแมชชีนเลิร์นนิง

หลังจากที่เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแอป Google Ads จนจบ คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • อธิบายว่า App Campaign จะนำไปสู่ความสำเร็จทางการตลาดด้วยการทำให้ผู้ใช้ค้นพบและมีส่วนร่วมได้อย่างไร
  • สร้าง App Campaign เพื่อทำเป้าหมายทางการตลาดที่เจาะจงให้สำเร็จ
  • ยกระดับประสิทธิภาพของ App Campaign ด้วยกลยุทธ์ขั้นสูงสำหรับความเป็นเลิศในการสร้างแคมเปญ ครีเอทีฟโฆษณา และการวัดผล
  • ปรับปรุงคุณภาพและการค้นพบได้ของแอป

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น