Tìm hiểu cách xây dựng chiến dịch thành công bằng Google Ads từ khi bắt đầu đến khi kết thúc với lộ trình học tập tổng quát này. Đây là lộ trình được tối ưu hóa cho người quản lý tài khoản và người lập kế hoạch. Hình thành nền tảng kiến thức cơ bản về Google Ads và thành thạo hơn với các kiến thức chi tiết hơn, bao gồm: Giải pháp quảng cáo xuất sắc, cách cải thiện hiệu suất bằng điểm tối ưu hóa và nhiều nội dung khác.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập này, bạn sẽ có thể:

  • Xác định các loại chiến dịch và kết nối với khách hàng bằng Google Ads 
  • Tăng tính hiệu quả với chiến lược đặt giá thầu tự động 
  • Kết nối với đối tượng của bạn qua video và thúc đẩy hành động
  • Đưa ra những quyết định sáng suốt hơn về tệp sáng tạo cho quảng cáo Tìm kiếm, Hiển thị và Video
  • Tối ưu hóa hệ thống đo lường của bạn bằng cách thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi 

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.