Nắm bắt được cách Google có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp trong các khía cạnh ưu tiên khác nhau, từ việc cải thiện hiệu suất đến việc kết nối với đối tượng của bạn.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập này, bạn sẽ có thể:

  • Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về mạng Tìm kiếm, mạng Hiển thị, Chiến dịch mua sắm và YouTube.
  • Biến mục tiêu kinh doanh của bạn thành mục tiêu tiếp thị có thể đo lường được 
  • Đề ra chiến lược đặt giá thầu giúp bạn đạt được mục tiêu tiếp thị của mình 
  • Tiếp cận đúng đối tượng vào đúng thời điểm để tối đa hóa hiệu suất của chiến dịch 

Có thể bạn đã nhìn thấy những dấu kiểm kế bên một số khóa học nhất định. Điều này có nghĩa là bạn đã tham gia khóa học đó trong một lộ trình học tập khác, nên bạn không cần học lại khóa học này.
 
Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.