Tìm hiểu cách sử dụng Google Ads để tăng mức độ nhận biết và sự cân nhắc bằng cách kết nối với đối tượng của bạn trên quy mô lớn, tương tác với họ vào những khoảnh khắc chính, cũng như truyền tải đến họ thông điệp phù hợp.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ này, bạn sẽ có thể:

  • Sử dụng Google Ads để tăng mức độ nhận biết và sự cân nhắc cho thương hiệu của bạn
  • Kết nối với đối tượng của bạn trên quy mô lớn
  • Phân phối một cách có chiến lược thông điệp phù hợp cho đối tượng của bạn
  • Cải thiện hiệu suất bằng các chiến lược và công cụ tiên tiến

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.